Sverige är som bekant ett avlångt land och med stora variationer i odlingsklimat beroende på var i landet man bor samt hur ens omgivning ser ut. Vi kan nog vara överens om att odlingssäsongen är kort i landet och då kan det vara intressant att försöka maxa sin odlingssäsong.

När jag tänker på säsongsförlängning ser jag det från två perspektiv:
1. Att förlänga sin totala odlingssäsong under året, dvs från första skörden på våren till sista på hösten/vintern.
2. Att inom en viss växt (art) förlänga säsongen för just den, här menat blomningstid/skördetid, för att få så långt skördefönster som möjligt.

I den här artikeln kommer jag ta upp olika kategorier som tillsammans eller var och en för sig kan förlänga säsongen och/eller även kan fylla tomma ”hål” som kan uppstå i en odling skördemässigt.

Artikel grundar sig främst ur ett perspektiv på snittblomsodling men går givetvis att applicera på annat, jag har själv inspirerats mycket av hur det ser ut inom grönsaksodling.


Hur ser årshjulet ut – vet du vad blommar när?
Först behöver man veta – vad blommar när? Dvs när har vilka blommor sin naturliga säsong? Har man inte odlat blommor innan och främst tänker på vad som finns i handeln när kan det vara något missvisande, när tulpaner dyker upp i butiken redan ett halvår innan de blommar naturligt hos oss.

Jag kallar detta för blommornas årshjul. Vet du vad som är i blom i april, juli eller september hos dig och ditt område? Utgå från det, då är det enklare att planera efter växtgrupper. En enkel övning kan vara att skriva sitt egna årshjul, vad blommar hos mig löpande under året eller vad känner jag själv till? Blommande kvistar, lökar, knölar, perenner, annueller osv. Genom att inkludera fler grupper fyller du enklare gap som uppstår om man endast håller sig till några få växtgrupper.

För många blomsterodlare börjar säsongen på våren med div blomsterlökar, samt avslutas med torkade skatter på vintern när det inte finns mycket mer än barrväxter och julrosor att tillgå (vilket inte är fy skam det heller).

När du har koll på årshjulet är det enklare att lägga på kommande aspekter nedan.


Säsongsförlägningens förebild – växthus
Jag tror många tänker i huvudsak på växthus när vi tänker på hur vi ska förlänga en säsong. Ett växthus kan både tidigarelägga skörd men även förlänga säsongen på hösten. Här syftar jag i huvudsak på kallväxthus, som redan där ger ett försprång.

Alla har inte tillgång till det och då kan samma princip som finns i ett växthus, dvs skyddande miljö, återskapas med enklare medel. Man brukar säga att för varje skyddande lager så motsvarar det ungefär en zons förbättring. Där behöver man inte begränsa sig utan man kan ju ha fler ”växthus i varandra”!

Fördelen är som bekant skydd mot väta och vindar, men det kräver i sin tur att vi ordnar med luftcirkulation, fukt och en sak som är desto svårare att styra vintertid och utan el – ljuset. Därför är det återigen bra att veta sitt blomstrande årshjul, men även frostdatum och soltimmar. Hos mig får jag 10 h sol i slutet av februari tex, sådan här info finner man i olika väderappar.

Alternativ till växthus kan vara förutom enklare konstruktioner även provisoriska ”larvtunnlar”, drivbänkar eller liknande.

Larvtunnlar, på engelska caterpillar eller low tunnels byggs enkelt och kostnadseffektivt med tex VP-rör som böjs över en bädd/odlingslåda, över dessa kan man ha fiberduk eller växthusplast som man fäster med väderbeständigt snöre.


Dukar – Fiberduk, markduk, växthusplast och skuggväv
Nämns redan ovan, men värt att nämna är att fiberduk finns i olika tjocklek och man kan även tänka lager på lager principen så länge tyngden är lagom för plantorna. Markdukar kan även påskynda solens framfart på våren om man vill få ett försprång på en bädd. Det kan även organiskt material göra som läggs på med en viss tjocklek. Skuggväv kan förlänga vissa växters skördefönster om solen är alltför stark eller dagarna för långa, då inte alla trivs i maximalt långa och soliga dagar. Bonus är att skuggväv kan hjälpa en få upp stjälklängden på vissa arter.


Mikroklimat där du odlar?
Har du en extra utsatt plats med mycket sol vs en plats med något mindre sol? Eller olika jordtyper som värms upp olika fort? Genom att utnyttja detta och sätta samma art fast på 2 olika platser kan ett skördefönster förlängas.


Dina förutsättningar
En annan aspekt är givetivs dina egna förutsättningar, hur ser dina odlingsmöjligtheter ut? Kan du driva upp plantor inomhus, eller svalare, finns yta för att torka, ha extrabelysning före mars osv. Ta hänsyn till vad du kan erbjuda så blir odlingen i längden roligare.


Förlänga en arts blomningstid genom sortval
Som jag skrev inledningsvis kan en förlängning även ske inom en art, ett exempel är tulpaner. Här har vi både tidigblommande och senblommande tulpaner, som genom att använda sorter ur båda grupperna ger ett förlängt skördefönster även om de växer på samma plats. Om vi då dessutom kan sprida ut platserna, tex genom att sätta en del i växthus då blir skörden ännu längre. Hos mig kan jag ha tulpaner från mitten av april fram till första veckan i juni! Medan andra säsonger där värmen blir extrem kan allt vara över på halva den tiden.

Det är inte bara bland tulpaner det finns olika sorter som har olika blomningstid, bland flera blommor som vi kan så från frö finns det olika serier som delas in i grupper som är framtagna med olika egenskaper, tex för att klara av varmare temperaturer, kortare dagar osv. Några exempel här är lejongap, prärieklocka och luktärt.

Ytterligare en variant på detta är olika namnsorter inom en art som kan ha olika utvecklingstid, här tänker jag tex på solrosor där de snabbaste sorterna kan bli skördeklara efter 50-60 dagar medan andra kan ta 120 dagar. Sår du dom samtidigt har du redan här dragit ut på skörden.

Succession
Det jag beskriver ovan är inte succession. Genom att så i succession, alltså i flera omgångar, påverkar man sitt skördefönster. Från grönsaksvärlden kan man tänka på sallat som exempel, där vi vill skörda löpande under sommaren och inte bara en gigantisk skörd vid ett tillfälle. Succession kan vara alltifrån sådd varje vecka till en gång i månaden.

Sår du luktärter med 1-3 månaders mellanrum kommer du då få två tydliga omgångar, även om just luktärter blommar kontinuerligt. Det kan ändå vara relevant att vilja lägga upp sin sådd såhär, för när den första omgången luktärter börjar göra sitt (vilket syns på plantorna) tar den andra över och man kan få njuta av dom senare på säsongen. Alla arter producerar inte heller konstinuerligt blommor så då kan successionsådd vara en nödvändighet om man vill kunna erbjuda den arten under hela säsongen.

Andra tillfällen man vill tillämpa succession är när man bara får 1 stjälk/planta. Tex om du sår en bädd med solrosor (ej förgrenade) jämfört med om du i samma bädd hade sått allt i tex 3 omgångar.


Dra fördel av växters tålighet
Precis som hos grönsaker där det finns tåligare arter, ser vi detsamma hos en rad olika blommor. Här tänker jag i första hand på härdiga annueller, som är ettåriga blommor men som tål mer kyla än värmekrävande annueller. De härdiga annuellerna kan till skillnad från de värmekrävande annuellerna planteras ut FÖRE ens sista frost, vilket ger oss tidigare skörd. De kan även planteras ut som vanligt efter sista frosten. Nu tänker vi succession igen! 😉


Det flera saker ovan har gemensamt är just aspekten att sprida ut sin skörd både tidsmässigt men även platsmässigt. En art som vi kan skörda tidigt kan även lämpa sig väl på hösten, i grönsaksväg tänker jag på spenat, bland blommor kan lejongap och lövkoja vara ett sådant alternativ.


Avslutningsvis
Behöver du förlänga säsongen? Om du odlar till försäljning hur ser din verksamhet ut och kundernas behov? Det är något som i allra högsta grad kan styra upplägget. Eller är du alltid borta i juli och missar blomningen av en art? Bara för att vi kan förlänga och maxa en säsong är det inte alltid nödvändigt. Att hushålla med sin energi är viktigt, tanken med artikeln är främst att öppnar dörrar och sinnet så man kan prova sig fram.

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.